Resurs dźwigu – co to jest?

Awarie dźwigów – przyczyny, jak unikać?
23 listopada 2021
Wynajem dźwigów – na czym polega oferta, kto skorzysta?
23 listopada 2021

Resurs dźwigu – co to jest?

Dźwigi do wynajęcia, a pojęcie resurs – co warto wiedzieć?

W nomenklaturze technicznej spotkamy się z tytułowym określeniem, jakim jest resurs. Choć fachowcy bez trudu się nim posługują, my postanowiliśmy w tym artykule rzucić nieco więcej światła na tę tematykę i niecą ją uporządkować. Otóż resurs dźwigu bezpośrednio związany jest z tzw. żywotnością urządzenia. W kontekście tego zagadnienia będą pojawiać się też takie stwierdzenia jak „przegląd” czy „parametry graniczne”.

Przegląd specjalny został szczegółowo zdefiniowany przez Ministra Technologii i Przedsiębiorczości. Resurs pojawia się w rozporządzeniu, które ujrzało światło dzienne w 2018 r. To tam słowo resurs określa parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego danego sprzętu. Czynnikami decydującymi o stanie technicznym maszyny są: liczba cykli pracy, jaką wykonała dana maszyna np. dźwig do wynajęcia albo żuraw budowlany, a także stan obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji.

Jakie urządzenia podlegają dozorowi UDT? To wszelkie urządzenia transportu bliskiego, które znamy doskonale z prac konstrukcyjno-budowlanych, a zdecydowana większość z nich dostępna jest w naszym serwisie do wynajęcia (dźwigi, żurawie i inne). Oczywiście to nie tylko dźwigi osobowe, towarowe i budowlane, czy żurawie, ale również dźwigniki, podesty ruchome, podnośniki, suwnice, wyciągarki i wciągarki, ładowarki teleskopowe, wózki jezdne.

Resurs dźwigu – dlaczego to ważne zagadnienie?

W ustawie dość dokładnie określone jest to, co potrzeba do obliczenia resursu (stopnia wykorzystania) oraz jak dokonać tego w sposób prawidłowy. Takie maszyny, jak dźwigi na wynajem, opisują parametry takie jak długość cykli pracy oraz ich ilość, obciążenia przenoszone przez maszynę oraz wysokość podnoszenia ładunku.

Kto odpowiada za oszacowanie resursu? To odpowiedzialność jednostki, która eksploatuje dźwigi i żurawie budowlane. Jest więc konieczne by prowadzić regularną ocenę stanu technicznego oraz dokumentacji potwierdzającej prawidłowość takich prac i ich wyniku. Jeśli ne posiadamy aktualnej dokumentacji na temat dźwigu lub żurawia, możemy napotkać problemy z odebraniem tych maszyn przez Urząd Dozoru Technicznego, co jest przedmiotem badań technicznych prowadzonych w odstępach rocznych.

Firma DźwigBud oferuje pełen szereg maszyn i urządzeń budowlanych na użytek terminowy, w tym wynajem dźwigów, żurawi, koparek i innych maszyn niezbędnych do efektywnego prowadzenia prac konstrukcyjnych oraz budowlanych w regionie Wielkopolski Centralnej i Południowej. Jeśli mają Państwo pytania w zakresie technicznym oraz oferty indywidualnej, zachęcamy do kontaktu z naszym przedstawicielem.

Komentarze są wyłączone.